برگزاری انتخابات هیئت مدیره انجمن مهندسی ماشین های کشاورزی

ارسال شده در تاریخ :
برگزاری انتخابات هیئت مدیره انجمن مهندسی ماشین های کشاورزی

انتخابات اعضای انجمن متشکل از اعضای هیئت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته مکانیک بیوسیستم به منظور انتخاب هیئت مدیره جدید این انجمن در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

رفیعی رئیس هیئت مدیره سابق ،در جلسه انتخاب اعضای هیات مدیره اظهار داشت : با توجه به بعضی پتانسیل ها و عملکرد اعضای سابق ، ما در عمل و نظرخواهی های انجام شده عملکرد هیئت مدیره قبلی انجمن مهندسی ماشین های کشاورزی را متوسط و رو بالا میبینم و من امیدوارم هیئت مدیره جدید فعال و باانگیزه کار این انجمن را پیش ببرد.

در انتخابات هیئت مدیره جدید انجمن مهندسی ماشین های کشاورزی 16 نفر کاندیدا برای اعضای هیئت مدیره و 3 نفر کاندیدا برای بازرس و جود داشت که پس از رای گیری افراد زیر انتخاب شدند :

طبسی زاده از دانشگاه فردوسی مشهد ، 37 رای

عباس زاده سازمان پژوهش های علمی صنعتی ایران –تهران 33 رای

رفیعی از دانشگاه تهران 31 رای

همت از دانشگاه صنعتی اصفهان 29 رای

خوش تقاضا از دانشگاه تربیت مدرس 23 رای

زارع از دانشگاه شیراز 22 رای

شریف نصب از مرکز تحقیقات کشاورزی کرج

گلزاریان هم با اکثریت آرا به عنوان بازرس انتخاب گشت.

لازم به ذکر است اعضای هیئت مدیره جدید در اولین جلسه و پس از رای گیری داخلی سمت اعضای جدید را انتخاب می کنند.

شایان ذکر است این انتخابات هر 3 سال یک بار انجام می شود و نتیجه آن انتخاب 7 نفر، اعضای هیئت مدیره این انجمن و یک نفر بازرس می باشد .

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار