معرفی کتاب : مقدمه ای بر بازیافت پلاستیک ها

ارسال شده در تاریخ :
معرفی کتاب : مقدمه ای بر بازیافت پلاستیک ها

کتاب مقدمه ای بر بازیافت پلاستیک ها تالیف ونسا گودشیپ و ترجه دکتر سعید استاد موحد در بهار 1395 در 164 صفحه و با قطع وزیری توسط  انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد منتشر شد.

مسائل ذیل در این کتاب مورد بحث و بررسی قرار گرفته است :

اگرچه بازیافت دارای تاریخچه‌ای نسبتاً طولانی است، امّا مسائل مربوط به حفظ محیط زیست و مدیریت بازیافت ضایعات به تازگی مورد توجه عموم و دولت‌ها قرار گرفته است. در این بین جداسازی پلاستیک‌ها از ضایعات و همچنین مواد زائد مدفون شده جزو مواردی هستند که توجه عمده را به خود جلب کرده‌اند.

به طور کلّی و با در نظرگرفتن حوزه تخصّصی، اطلاعات عموم راجع به پلاستیک‌ها و نحوة بازیافت آن‌ها بسیار اندک است و هر چند کتب تخصّصی فراوانی در این زمینه وجود دارند، امّا هیچ کدام این موضوع را در سطح مقدماتی به نحوی که فهم آن برای عموم آسان باشد ، مورد توجه قرار نداده‌اند. کتاب حاضر بر اساس نگرش ذکر شده تدوین یافته و نحوة بازیافت کاربردی پلاستیک‌ها را با تأکید بر بازیافت مکانیکی آن مورد بررسی قرار می‌دهد. موضوعات متنوع مطرح شده در کتاب عمده مسائل مربوط به بازیافت را پوشش داده و آن را برای خواننده، بدون توجه به میزان تحصیلات وی قابل فهم می‌کند. البته از آنجایی که کتاب جنبه درسی و آکادمیک دارد در فصل‌هايی از آن مفاهیم عمیق‌تری در رابطه با مدیریت دفع ضایعات مورد بررسی قرارگرفته‌ و تشریح شده‌اند.

تصویر جلد کتاب در ابعاد بزرگتر

b.p

 .

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار