معرفی کتاب : روش های صحرایی زمین شناسی

ارسال شده در تاریخ :
معرفی کتاب : روش های صحرایی زمین شناسی

کتاب روش های صحرای زمین شناسی تالیف آنجلا ال کو ترجه دکتر فرزین قائمی دانشیار گروه آموزشی زمین شناسی دانشگاه و دکتر بهنام رحیمی استاد گروه آموزشی زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهد و با همکاری علی کیوان زراعتکار در 472 صفحه و با قطع وزیری در تابستان 95  توسط  انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد منتشر شد.

مسائل ذیل در این کتاب مورد بحث و بررسی قرار گرفته است :

درک فرایندهای زمین و محیط زیست در طي زمان زمین‌شناسي به دو مورد بسیار وابسته است. یکي تجربه که فقط از طريق عملیات صحرایي حاصل می‌شود و دیگری جمع‌آوری داده‌های قابل اعتماد و نمونه‌های مناسب در صحرا. ‏

هدف اولیه کتاب حاضر استفاده در دوره تحصیلات کارشناسی زمین‌شناسی است، اما براي مهندسان، باستان‌شناسان و دانشمندان محیط زیست هم که نیاز به اطلا‏عات پایه دارند، قابل استفاده خواهد بود. همچنين، از آنجا که علم به سوي بین‌رشته‌اي شدن پیش می‌رود، اين کتاب برای کارشناسان ارشد و متخصصان که سابقه‌اي در کار عملی زمین‌شناسی ندارند نيز سودمند است.

در تهیه کتاب حاضر فرض بر این است که خواننده با مفاهیم پایه در زمین‌شناسی عملي و نظري مأنوس بوده و با کاني‌های اصلي تشکيل‌دهنده سنگ‌ها، چگونگی شناسایی کانی‌ها در نمونۀ دستی، طبقه‌بندی سنگ‌ها و فرایندهاي زمين‌شناسی معمول نیز آشناست. 

در پایان هر فصل فهرست‌هایی از متون زمین‌شناسی مقدماتی و متون بسیار تخصصی برای مطالعه بیشتر ارائه شده است. 

تصویر جلد کتاب در ابعاد بزرگتر

ravesh.zameen

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار