انتصاب عضو هیات علمی دانشگاه به عنوان عضو گروه تخصصی زبان و ادبیات فارسی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

ارسال شده در تاریخ :
انتصاب عضو هیات علمی دانشگاه به عنوان عضو گروه تخصصی زبان و ادبیات فارسی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

طي حكمي از سوی معاون آموزشی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ، دكتر محمد جعفر یاحقی ، استاد دانشكده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد ، براي مدت دو سال عضو گروه تخصصی زبان و ادبیات فارسی وزارت منصوب شد.

به گزارش خبرنگار روابط عمومي دانشگاه فردوسي مشهد، دكتر مجتبی شریعتی نیاسر – معاون آموزشی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ، بر اساس نامه شماره 132563 مورخ 24 شهریور ماه 95 دکتر محمد جعفر یاحقی استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد را برای مدت دو سال به عضویت در گروه تخصصی زبان و ادبیات فارسی وزارت منصوب نمود.

در این حکم آمده است :

در اجرای مفاد آیین نامه های شورای عالی برنامه ریزی آموزشی و شورای گسترش آموزش عالی به منظور پشتیبانی و ارائه خدمات کارشناسی و مشورتی در امر برنامه ریزی و گسترش آموزش عالی نظر به تعهد ، تخصص و تجارب ارزنده جناب عالی ، به موجب این حکم برای مدت دو سال به عنوان عضو گروه تخصصی زبان و ادبیات فارسی وزارت متبوع منصوب می شوید.

در این رابطه نوجه به نکاتی چون رصد کردن نوآوری های عصر حاضر در امر آموزش ، بومی سازی رشته ها ، هماهنگی توسعه آموزش با بازار کار ، توجه به فرهنگ و ارزشهای دینی در برنامه ریزی ها و تلفیق مطالعات میدانی و کاربردی با مبانی نظری ، یقینا در ارتقاء کیفی و اثر بخشی برنامه های درسی موثر خواهد بود.

امید است با استعانت از خداوند متعال و بهره گیری از خرد جمعی و تعامل و هم اندیشی با تمامی اعضای گروه، انجمن های علمی و افراد صاحب نظر در انجام این مسئولیت مهم بر اساس شرح وظایف مصوب موفق باشید.

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار