كارگاه یک روزه آموزشي ويژه اعضای هیات علمی جدید دانشگاه فردوسي مشهد برگزار شد

ارسال شده در تاریخ :
كارگاه یک روزه آموزشي ويژه  اعضای هیات علمی جدید دانشگاه فردوسي مشهد برگزار شد

كارگاه آموزشي آشنايي با ضوابط و مقررات آموزشي، پژوهشي و كارگزيني ويژه اعضای هیات علمی جديدالاستخدام دانشگاه فردوسي مشهد با تاكيد رييس دانشگاه و هيات اجرايي جذب ، توسط معاونت طرح و برنامه و با همكاري معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه با هدف آشنايي هر چه بيشتر اعضای هیات علمی جدید با قوانين و مقررات آموزشي، پژوهشي و كارگزيني، در پنچ گروه تا پايان سال 1395 برنامه ريزي گرديده است.

اولين گروه اين كارگاه روز پنجشنبه مورخ 25 شهريورماه 1395 ويژه اعضاي محترم هيات علمي استخدام شده در دانشكده علوم ورزشي با حضور 42 تن عضو هيات علمي دعوت شده به كارگاه تشکیل شد.

لازم بذكر است كارگاه فوق در ساعت 8 صبح  با ارائه آقاي دكتر آهنچيان مدير دفتر برنامه ريزي و توسعه آموزش دانشگاه فردوسی مشهد شروع شد. سپس آقاي دكتر مه پيكر ارائه اي در خصوص مباني آيين نامه ارتقاء داشتند.

پس از اقامه نماز و صرف ناهار كارگاه با ارائه آقاي مهندس محمدي در خصوص قوانين و مقررات حوزه مديريت پژوهشي ادامه يافت.

اين كارگاه در نهايت با ارائه همكاران حوزه معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي (خانم صاحبيان  و آقاي مسعود حكيمي) و مديريت كارگزيني و رفاه (آقايان ابوالقاسم ساقي و محمد جعفرنداف) و جمع بندي مطالب توسط آقاي دكتر آهنچيان در ساعت 18 خاتمه يافت.

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار