انتصاب دكتر عليزاده به عنوان مدیر گروه آموزشی زبانشناسی

ارسال شده در تاریخ :
انتصاب دكتر  عليزاده به عنوان مدیر گروه آموزشی زبانشناسی

دكتر محمد كافي، رئيس دانشگاه فردوسی مشهد، در حكمي دکتر علی علیزاده، دانشیار گروه آموزشی زبانشناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی را به مدت دو سال، به عنوان مدير گروه آموزشي زبانشناسی منصوب كرد.

در این حکم آمده است:

بنا به پيشنهاد شماره 3002 مورخ 15 شهریور 1395 رئيس محترم دانشكده ادبيات و علوم انساني، به موجب اين حكم با حفظ وظايف آموزشي و پژوهشي به مدت دو سال به عنوان مدير گروه زبان‌شناسي اين دانشكده منصوب مي‌شويد. 

برنامه ريزي، نظارت و اعمال مديريت بر عملكرد گروه در راستاي بهبود شرايط آموزشي و پژوهشي بر اساس مفاد «برنامه‌ مديريت گروه» و پاسخگويي به نيازهاي آموزشي و پژوهشي همكاران و دانشجويان و استفاده از همه ظرفيت‌هاي همكاران در جهت تحقق سند راهبردي دانشگاه مورد تأكيد و انتظار مي‌باشد.

اميدوارم در انجام اين مسئوليت  موفق و پيروز باشيد.
      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار