برگزاری كارگاه علمی- آموزشی پروتكل های ارتباطی در دانشکده علوم ریاضی

ارسال شده در تاریخ :
برگزاری كارگاه علمی- آموزشی پروتكل های ارتباطی در دانشکده علوم ریاضی

يك دوره آموزشي با عنوان "پروتكل هاي ارتباطي" توسط پرفسور"هانس فان ديتمارچ" استاد علوم كامپيوتر دانشگاه لوران كشور فرانسه در روزهاي 4 و 5 مهرماه 1395، در محل دانشكده علوم رياضي دانشگاه فردوسي مشهد برگزار گرديد.

به گزارش خبرنگار روابط عمومي دانشگاه فردوسي مشهد، اين كارگاه را دكتر رمضانيان، عضو هيات علمي دانشكده علوم رياضي و با همكاري انجمن علمي دانشجويي اين دانشكده، به منظور آشنايي دانشجويان با نحوه مدل سازي صوري "پروتكل هاي ارتباطي" با روش هاي منطقي، همچنين فراهم آوردن زمينه مناسب براي طرح موضوعات پژوهشي دراين حوزه،ارايه نمود.

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار