انتخاب عضو هيات علمی دانشگاه فردوسی مشهد به سمت دبير علمی هيات نظارت بر نشر استان

ارسال شده در تاریخ :
انتخاب عضو هيات علمی دانشگاه فردوسی مشهد به سمت دبير علمی هيات نظارت بر نشر استان

دكتر محمدرضا جواهري عضو هيات علمي گروه معارف اسلامي دانشكده الهيات و معارف اسلامي شهيد مطهري دانشگاه فردوسي مشهد طي حكمي از طرف سيدسعيد سرابي مدير كل فرهنگ و ارشاد اسلامي خراسان رضوي  به مدت دو سال به سمت دبير علمي هيات نظارت بر نشر استان منصوب شد. پيش از اين نيز دكتر جواهري مسئوليت هاي ديگري در هيات نظارت بر نشر استان برعهده داشته است كه از آن جمله سرگروه حديث و عترت  و همچنين عضويت در كارگروه فرق و مذاهب مي باشد.

هيات نظارت بر نشر استان مسئوليت بررسي محتواي كليه كتب آماده به چاپ ناشران استان خراسان رضوي و همچنين دو استان خراسان شمالي و خراسان جنوبي را برعهده دارد. اين هيات متشكل از 15 گروه تخصصي بوده كه اعضاء آن پس از پيشنهاد به تاييد شوراي فرنگ عمومي و در نهايت معاونت فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ​مي رسند. لازم به ذكر است دبير علمي هيات نظارت بر نشر استان مسئوليت نظارت بر داوري گروه ها و اعضاء آنها بر مميزي كتب را بر عهده دارد.
      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار