دیدار معاون آموزشی و دانشجویی دانشگاه سوربن-نوول فرانسه با رئیس دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :
دیدار معاون آموزشی  و دانشجویی دانشگاه سوربن-نوول فرانسه با رئیس دانشگاه فردوسی مشهد

به دعوت دكتر كافي رئيس دانشگاه فردوسی مشهد ، خانم پروفسور وكس معاون آموزشي دانشگاه سوربن-نوول و آقاي پروفسور گرين رئيس تحصيلات تكميلي آن دانشگاه كه در قالب هياتي  11 نفره از اساتيد چند دانشگاه کشور فرانسه وارد مشهد شدند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد این هیات در محل دفتر رياست دانشگاه فردوسی مشهد با دكتر كافي رئیس دانشگاه و تني چند از مديران دانشگاه ملاقات نمودند.

در اين ديدار آقای دكتر كافي ضمن خير مقدم و معرفي دانشگاه فردوسی مشهد و برنامه هاي همكاري بين المللي دانشگاه به اهميت همكاري دو دانشگاه خصوصا در زمينه ادبيات فارسي و فرانسه اشاره نمود و برگزاري همايش ادبيات تطبيقي را گام مهمي در راستاي تحقق عملي اين همكاريها برشمرد.

خانم پروفسور وكس  نيز با اظهار خوشحالي از سفر به مشهد و برگزاري اين همايش، به جايگاه برجسته دانشگاه فردوسي مشهد و نيز گروه زبان فرانسه در اين زمينه اشاره نمود و ضمن معرفي دانشگاه سوربن-نوول به گامهاي آتي براي تحقق برنامه دكترای مشترك زبان و ادبيات فرانسه اشاره نمود.

سپس پروفسور گرين رئيس تحصيلات تكميلي دانشگاه سوربن-نوول در خصوص ساختار پژوهشي دانشگاه سوربن-نوول و نحوه گزينش دانشجوي  مشترك اشاره نمود.

ساير زمينه هاي مشترك آموزش و پژوهشي مانند دوره هاي كوتاه مدت تدريس در رشته فرانسه و فارسي،  مدارس تابستاني، دوره هاي پژوهشي مجازي قابل ارائه از سوي هر طرف در زمينه ادبيات مشترك از جمله مواردي بود كه مورد موافقت قرار گرفته و معاونت آموزشي و تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسي مشهد مامور پيگيري مراحل همكاريهاي آموزشي شد.

لازم به ذكر است كه همايش ادبيات تطبيقي فارسي و فرانسه با همكاري دانشگاه سوربن-نوول از سوي گروه زبان فرانسه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد در تاريخ 7و 8 مهرماه در دانشكده ادبيات و علوم انساني با حضور 11 تن از اساتيد برجسته فرانسوي و جمعي  از اساتيدو دانشجويان ايراني برگزار شد .

f.4

f.2

.

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار