مشاركت مؤثّر پژوهشكده علوم گياهی در برگزاری اولين كنگره بين‌المللی و دومين كنگره ملّی گل و گياهان زينتی ايران

ارسال شده در تاریخ :
مشاركت مؤثّر پژوهشكده علوم گياهی در برگزاری اولين كنگره بين‌المللی و دومين كنگره ملّی گل و گياهان زينتی ايران

به‌گزارش خبرنگار روابط‌ عمومی دانشگاه در پژوهشكده علوم گياهی، "اولين كنگره بين‌المللي و دومين كنگرة ملّي گل و گياهان زينتی ايران"، توسط انجمن علمي گل و گياهان زينتی و با همكاري شاخه خراسان اين انجمن، گروه علوم باغبانی دانشگاه فردوسی مشهد، سازمان پارك‌ها و فضای سبز شهر مشهد، جهاد دانشگاهي مشهد و نيز اعضای هيئت علمی گروه گياهان زينتی پژوهشكده علوم گياهی، در شهريورماه 1395 در دانشگاه فردوسی  مشهد برگزار شد.

در اين همايش خانم‌ها دكتر ليلا سميعي، مدير گروه و دكتر زهرا كريميان عضو هيئت علمي گروه گياهان زينتي پژوهشكدة علوم گياهي، به‌ترتيب مسئوليت دبير اجرايي كنگره و عضويت در كميتة علمي همايش را بر عهده داشتند.

تعداد كل مقالات ارسال‌شده به كنگره، 213عنوان مقاله بود كه از اين تعداد 38مقاله به‌صورت شفاهي و 175مقاله به‌صورت پوستر ارائه گرديد. از ويژگي‌هاي قابل‌توجه اين همايش، برگزاري نشست تخصصي با موضوع "استفاده از منابع ژنتيكي بومي در فضاي‌سبز شهري" بود كه با استقبال چشمگير شركت‌كنندگان مواجه شد و در پايان اين نشست نيز قطعنامة كنگره ارائه گرديد.

از برنامه‌هاي جانبي كنگره، برگزاري پنج كارگاه آموزشي با عناوين معرفي انجمن بين‌المللي درختكاري و چشم‌انداز جهاني درختكاري در دنيا، استانداردهاي سازه‌اي و باغباني در طراحي گلخانه‌هاي تجاري، كشت بافت گياهان زينتي، جداسازي ژن‌هاي ناشناخته و مطالعة عمل آن‌ها و تغذيه گياهان گلخانه‌اي بود. همچنين در روز سوم كنگره، بازديد تخصصي از گلخانه‌هاي توليد گياهان زينتي شاخه‌بريدة رُز و ژربرا در شهر مشهد انجام گرفت.

.

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار