معرفی کتاب : کنترل کمی و کیفی و موازنه مواد در صنایع قند و شکر

ارسال شده در تاریخ :
معرفی کتاب : کنترل کمی و کیفی و موازنه مواد در صنایع قند و شکر

کتاب کنترل کمی و کیفی و موازنه مواد در صنایع تولید قند و شکر تالیف دکتر خلیل بهزاد ، دکتر محمد الهی و دکتر مصطفی شهیدی در تابستان 1395 در 184 صفحه و با قطع وزیری توسط  انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد منتشر شد.

در این کتاب سعی بر آن است علم و عمل در کنار یکدیگر قرار گیرد و راهکارهایی عملی جهت بهبود کمیت و کیفیت تولید قند و شکر ارائه شود. با به کارگیری دستورالعملهای این کتاب، امید است بخش عمدهای از مسائل روزمرة صنایع تولید قند و شکر حل شود و در نهایت شاهد افزایش استحصال و کیفیت محصولات صنایع تولیدی قند و شکر باشیم.

در بخش دوم این کتاب نیز به محاسبات فنی و موازنه مواد در صنعت قند پرداخته شده و همراه با آن مثالهایی ملموس و عینی به کار رفته است که می‌تواند مورد استفاده مهندسان، دانشجویان و دست‌اندر‌کاران این صنعت قرار گیرد.

تصویر جلد کتاب در ابعاد بزرگتر

kontrol2

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار