گردهمايی مديران بودجه و تشكيلات منطقه 9 وزارت علوم، تحقيقات و فناوری در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می گردد

ارسال شده در تاریخ :
گردهمايی مديران بودجه و تشكيلات  منطقه 9 وزارت علوم، تحقيقات و فناوری در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می گردد

اولين جلسه مدیران بودجه و تشکیلات دانشگاه های منطقه 9 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در روز چهارشنبه 14 مهر ماه 1395 در سالن شورای سازمان مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می شود.

در این جلسه که با حضور مدیران بودجه و تشکیلات دانشگاه های منطقه 9 برگزار می شود، مواردی همچون بررسی بودجه دانشگاه های منطقه 9 و تهیه آیین نامه چگونگی تشکیل جلسات مدیران بودجه و تشکیلات دانشگاه های منطقه 9  مطرح خواهد شد.

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار