بازدید دانشجویان رشته علم اطلاعات و دانش شناسی از مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه

ارسال شده در تاریخ :
بازدید دانشجویان رشته علم اطلاعات و دانش شناسی از مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه

هفتاد نفر از دانشجویان سال سوم رشته علم اطلاعات و دانش شناسی به همراه دکتر کفاشان کاخکی، عضو هیأت علمی این گروه آموزشی، در قالب سه گروه در روزهای شنبه، یکشنبه و دوشنبه، 10 الی 12 مهر، از مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه بازدید کردند و در جریان فعالیت های مرکز قرار گرفتند.

دکتر کفاشان در این بازدید با اشاره به همکاری مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه با گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، گفت: مرکز فعلی به عنوان مکان موقت موزه دانشگاه است و از آنجایی که امکان بازدید برای عموم وجود ندارد، همکاری مرکز برای فراهم آوردن فرصت بازدید دانشجویان قابل تقدیر می باشد.

وی مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه را آیینه تمام نمای تاریخ دانشگاه دانست و ابراز امیدواری کرد با راه اندازی مکان جدید موزه امکان شناسایی دانشگاه به صورت گسترده تر فراهم شود.

در ادامه دانشجویان از مکان موقت موزه بازدید کردند و با حضور در قسمت اداری، با فعالیت های بخش بایگانی و مستند سازی مرکز آشنا شدند.

30184

30182

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار