ابقای مدير گروه آموزشی علم اطلاعات و دانش‌شناسی

ارسال شده در تاریخ :
ابقای مدير گروه آموزشی علم اطلاعات و دانش‌شناسی

در حکمی که از سوی دكتر كافي، رئيس دانشگاه فردوسي مشهد صادر شد، خانم دكتر اعظم صنعت جو، استاديار گروه آموزشی علم اطلاعات ودانش شناسی دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت دو سال دیگر در سمت مدير گروه آموزشي علم اطلاعات و دانش‌شناسي دانشكده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد ابقا شد.

وی مدیریت گروه آموزشی علم اطلاعات و دانش شناسی از سال 1388  تاکنون را در پیشینه اجرایی خود دارد.

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار