برگزاری دومين كارگاه آموزشی ویژه اعضای هیات علمی جديد دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :
برگزاری دومين كارگاه آموزشی ویژه  اعضای هیات علمی جديد  دانشگاه فردوسی مشهد

دومين كارگاه آموزشی آشنايی با ضوابط و مقررات آموزشی، پژوهشی و كارگزينی ويژه اعضای هیات علمی جديد دانشگاه فردوسی مشهد  روز پنجشنبه 15شهريورماه 1395  در دو نوبت صبح و عصر در دانشكده علوم رياضی برگزار گرديد.

كارگاه نوبت صبح در ساعت 8 صبح  با سخنان دكتر آهنچيان مدير دفتر برنامه ريزي و توسعه آموزش دانشگاه فردوسی مشهد شروع شد.

سپس دكتر مه پيكر مشاور معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه در خصوص مباني آيين نامه ارتقاء برای حاضران مطالبی را عنوان نمود و در ادامه دكتر فتوت عضو هیات ممیزه دانشگاه يك پرونده ارتقاء رابه صورت عملياتي بررسي نمود .

این کارگاه در نوبت عصر با توضیحات مهندس محمدي در خصوص قوانين و مقررات حوزه مديريت پژوهشي شروع شد و پس از توضیحات همکاران حوزه معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي خانم صاحبيان  و آقاي مسعود حكيمي و مديريت كارگزيني و رفاه آقايان ابوالقاسم ساقي و محمد جعفرنداف و جمع بندي مطالب توسط آقاي دكتر مه پيكر خاتمه يافت.

لازم به ذکر است برگزاری كارگاه آموزشي آشنايي با ضوابط و مقررات آموزشي، پژوهشي و كارگزيني ويژه اساتيد محترم جديدالاستخدام دانشگاه فردوسي مشهد در پنج گروه تا پایان سال 1395 با تاكيد رئیس دانشگاه فردوسی مشهد و هيات اجرايي جذب توسط معاونت طرح و برنامه و با همكاري معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه با هدف آشنايي هر چه بيشتر اعضاي هيات علمي جديد با قوانين و مقررات آموزشي، پژوهشي و كارگزيني، برنامه ريزي شده  است.

30214

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار