از آغازين سند راهبردی دانشكده كشاورزی رونمایی شد

ارسال شده در تاریخ :
از آغازين سند راهبردی دانشكده كشاورزی رونمایی شد

براي اولين بار ، از زمان تاسيس دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسی مشهد، از  آغازين سند راهبردي این دانشكده و برنامه هاي عملياتي پيوست آن رونمائي شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد ،  سند راهبردي  دانشكده كشاورزی توسط مسئول طرح ، دكتر سيد حسن مرعشی ، و دبير مربوطه ، دكتر محمد قربانی   ،در طي سی و دو نشست مشورتی با كار گروههای مختلف تهيه و تنظيم شد.

این برنامه در جلسه شوراي سند راهبردي دانشكده ، متشكل از مديران گروههاي آموزشي و اعضاي هيات رئيسه دانشكده رونمائي و جزئيات آن منتشر شد  و پس از تاييد نهائي شورا ،  توسط دكتر گليان به عنوان نماينده كارگروههاي مشورتي  جهت اجرا به  دكتر ناصر شاه نوشي ، رئیس دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد تقديم شد .

شايان ذكر است اين گزارش در سه بخش اداري مالي و پشتيباني ، پژوهشي و آموزشي تدوين شده و با اتخاذ اولويتهاي اجرائي براي پنج سال آينده در دانشكده كشاورزي عملياتي خواهد شد .

همچنين اين سند با نگاه به سند راهبردي دانشگاه و ماموريتهاي محوله در آن براي دانشكده كشاورزي نگاشته شده است  و هدف گذاري اصولي و اساسي  در آن ، افزايش كيفيت آموزش و پژوهش در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد خواهد بود.

30217

30216

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار