کرسی های نظریه پردازی در راستای اعتلا و ارتقاء علمی دانشگاه است

ارسال شده در تاریخ :
کرسی های نظریه پردازی در راستای اعتلا و ارتقاء علمی دانشگاه است

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد در گفت و گو با خبرنگار روزنامه ایران اظهار کرد: در دانشگاه فردوسی مشهد، علاوه بر شرایط علمی و حقوقی که در تمامی دانشگاه ها و مراکز علمی و آموزشی در قالب دبیرخانه کرسی های نظریه پردازی پیش بینی شده، اراده جدی تری برای برگزاری کرسی ها وجود دارد.

متن این گفتگو در ذیل درج شده است :

 دبیر کمیته کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره دانشگاه فردوسی مشهد در این گفتگو اظهار داشت :  ما تصور می کنیم که دانشگاه فردوسی مشهد این استعداد را دارد که در قالب برنامه ریزی شده و حمایت شده در عرصه کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره می تواند شرایط متفاوتی را در عرصه علم رقم بزند. وی افزورد به علاوه امروز همه می دانیم و باور داریم که :

توسعه و پیشرفت کشور در گروی توليد و توسعه علم است و علم مایه توانمندي و اقتدار ماست.

نظريه پردازي، نوآوري و نقدهاي بدیع از روش های توليد و توسعه علم اند  و ما با این روش ها به ساحت انديشه ورزي و تفكر ورود پیدا می کنیم.

در ساحت تفکر و اندیشه ورزی است که پرسش  ایجاد می شود و این پرسش سرآغاز خلاقیت است.

ما همچنین واقفیم که ورود به ساحت تفکر و اندیشه ورزی و به تبع آن تولید علم ، الزامات فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی معینی دارد و در هرشرایطی رخ نمی دهد.

 معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری بر تولید و توسعه علم عنوان کرد: کرسی های «نظریه پردازی، نقد و مناظره» بر مبنای تاکیدات موکد مقام معظم رهبری و شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار می شود، علاوه بر این در مراکز علمی و مراکز علمی، آموزشی و فرهنگی کشور این عقیده و باور وجود دارد که توسعه و پیشرفت علم مایه توانمندی و اقتدار کشور است.

 دکتر علی یوسفی ادامه داد: دبیرخانه حمایت از کرسی های «نظریه پردازی، نقد و مناظره» در واقع چارچوب و سازمان حمایتی است که وظیفه اش ترغیب، تشویق و تسهیل کردن فرآیند تفکر علمی است.

وی خاطرنشان کرد: دبیرخانه ای تحت عنوان دبیرخانه حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره که در سطح شورای عالی انقلاب فرهنگی وجود دارد که همین دبیرخانه هم در سطح هر دانشگاه و مراکز آموزش عالی وجود دارد.

دبیر کمیته کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره دانشگاه فردوسی مشهد خاطرنشان کرد: کمیته کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره قریب به یک سال است که فعالیت خودش را آغاز کرده است، اما از قبل در آیین نامه ارتقاء این مبحث گنجانده شده بود منتها در آن زمان دبیرخانه دستگاهی شکل نگرفته بود.

 معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد افزود: اعضای هیات علمی که درخواست حضور در کرسی های نظریه پردازی را دارند باید فرم درخواست مربوطه را تکمیل کنند و پس از بررسی های اولیه، طرح نامه ویژه کرسی های نظریه پردازی تکمیل و روال خاص انجام گیرد و پیش اجلاسیه برگزار شود.

دکتر یوسفی با اشاره به اینکه کرسی های نظریه پردازی در چارچوب ارتقاء نظام دانشگاهی تعریف شده است، تصریح کرد: در آیین نامه های جدید ارتقاء رتبه اعضای هیات علمی که صاحب نظر هستند در حوزه ارائه ایده ترویجی 4 تا 2 امتیاز، نقد نیرومند، عالمانه و مبتکرانه که به اثر تبدیل شده باشد 7 تا 3 امتیاز، نوآوری  7 تا 3 امتیاز و نظریه پردازی 12 تا 7 امتیاز برای ارتقا پیش بینی شده است.

 دبیر کمیته کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره دانشگاه فردوسی مشهد با اشاره به اینکه معیارهای رتبه بندی دانشگاه ها متفاوت است، عنوان کرد: رتبه دانشگاه فردوسی مشهد در میان دانشگاه های جامع در برخی ملاک های معقول وزارتخانه و وزارت آموزش عالی جز دانشگاه های برتر کشور قرار دارد.

منبع خبر : یاست معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه

.

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار