انتصاب دكتر احمدرضا اصغرپور در سمت مدير فرهنگی و فعاليت های داوطلبانه

ارسال شده در تاریخ :
انتصاب  دكتر احمدرضا اصغرپور  در سمت مدير فرهنگی و فعاليت های داوطلبانه

دكتر محمد كافي، رئيس دانشگاه فردوسی مشهد، در حكمي دكتر احمدرضا اصغرپور ماسوله ، استاديار گروه آموزشی علوم اجتماعی دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه  را به مدت دو سال، در سمت مدير فرهنگي و فعاليت هاي داوطلبانه دانشگاه فردوسی مشهد  منصوب كرد.

در این حکم آمده است :

ضمن تشكر از خدمات ارزشمندتان در طي مدت تصدي مديريت اجتماعي دانشگاه و با عنايت به مراتب تعهد، تجربه و شايستگي‌هاي جناب‌عالي، به موجب اين حكم با حفظ وظايف آموزشي و پژوهشي به مدت 2 سال به عنوان «مدير فرهنگي و فعاليت ‌هاي داوطلبانه» منصوب مي‌شويد. اصلاح ساختار و ادغام معاونت‌هاي «فرهنگي و اجتماعي و دانشجوئي» فرصتي مغتنم براي ارتقاء سطح فعاليت‌هاي فرهنگي و داوطلبانه در دانشگاه است. اميد است با اتخاذ تدابير مناسب در چارچوب برنامه راهبردي و سياست‌هاي كلان دانشگاه در انجام وظايف مربوط در معاونت  «فرهنگي اجتماعي و دانشجويي» موفق و مويد باشيد./

مدیریت اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد از سال 1392 تاکنون از سوابق اجرایی دكتر احمدرضا اصغرپور ماسوله می باشد.

​ لازم به ذکر است در معاونت جديد التاسيس “ فرهنگي – اجتماعي و دانشجوئي” ، مديريت مذكور تركيبي از دو مديريت سابق فرهنگي و اجتماعي است . از اهم وظايف مديريت فرهنگي و فعاليت هاي داوطلبانه دانشگاه  در ساختار جديد  عبارتند از :

 -1  فراهم ساختن زمينۀ مشاركت جمعي و داوطلبانه اعضاي هيات علمي، دانشجويان و كاركنان در امور فرهنگي اجتماعي، تربيتي ، سياسي و صنفي- رفاهي دانشگا و برنامه ريزي براي اين منظور؛

-2برنامه ريزي براي ترغيب دانشگاهيان به حضور فعال در صحنه هاي مختلف علمي، سياسي و فرهنگي جامعه و گسترش زمينه ارتباط دانشگاهيان با نخبگان و صاحب نظران علمي، فرهنگي و سياسي جامعه؛

-3برنامه ريزي براي ترويج فرهنگ گفتگو، نقد روشمند و آزاد انديشي  ازطريق گفتگوها ، مباحثه ها و برگزاري كرسي هاي آزاد انديشي در حوزه هاي فرهنگي، مذهبي ، تربيتي، اجتماعي و سياسي.

-4 صدور مجوز ها، تصويب فعاليت ها و نظارت بر فعاليت تشكل هاي قانوني دانشگاه شامل تشكلهاي اسلامي ، بسيج ، انجمنهاي علمي ، انجمنهاي ورزشي، شوراها يا انجمن هاي صنفي ، كانونهاي فرهنگي ، نشريات دانشگاهي و ساير تشكل هاي مشابه در چارچوب برنامه هاي مصوب

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار