اولين دانشجوی بين المللی مقطع كارشناسی ارشد دانشكده علوم رياضی دانشگاه فارغ التحصيل شد

ارسال شده در تاریخ :
اولين دانشجوی بين المللی مقطع كارشناسی ارشد دانشكده علوم رياضی دانشگاه  فارغ التحصيل شد

اولين دانشجوي بين المللي مقطع كارشناسي ارشد دانشكده علوم رياضي دانشگاه فردوسي مشهد، با راهنمايي دكتر مرتضي گچ پزان و استاد مشاور دكتر عليرضا سهيلي، از پايان‌ نامه خود تحت عنوان “تقريب جواب هاي مثبت رده اي از مسايل مقدار مرزي مرتبه اول غير خطي” دفاع كرد.

«علي عبدالستار عبدالجبار الصائغ » درگفتگو با خبرنگار روابط عمومي دانشگاه فردوسي مشهد، اينگونه خود را معرفي ميكند: ازكشورعراق وشهربصره هستم . من "ايران"رابراي تحصيل انتخاب كردم، چون يك كشور پيشرفته است.

وي درادامه افزود: دانشگاه فردوسي مشهد بهترين دانشگاه است.

گفتني است " الصائغ "در 13مهرماه1395  از پايان نامه خود باموفقيت دفاع نموده است.

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار