دیدار رئيس انستيتوی مطالعات جاده ابريشم دانشگاه شمالغرب چين با رئیس دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :
دیدار رئيس انستيتوی مطالعات جاده ابريشم دانشگاه شمالغرب چين با رئیس دانشگاه فردوسی مشهد

دكتر هايدونگ ​رئيس انستيتوی مطالعات جاده ابريشم دانشگاه شمالغرب چين كه به منظور شركت در همايش بین المللی جاده ابريشم به مشهد سفر كرده بود با حضور در دفتر رياست دانشگاه فردوسی مشهد با دکتر كافی  رئیس دانشگاه ديدار كرد.

در اين ديدار كه يكي از اساتيد شركت كننده در همايش از دانشگاه علم و صنعت چين نيز حضور داشت . هر دو به نمايندگي از سوي دانشگاههايشان به علاقه جدی این دو دانشگاه به توسعه همكاري با دانشگاه فردوسی  مشهد اشاره كردند.

پس از معرفي این دو دانشگاه چينی و زمينه هاي فعاليت آنها، دكتر كافی نيز با تشريح جايگاه دانشگاه و کسب عناوین برتر دانشگاه فردوسی مشهد در رتبه بندی جهانی به علاقه دانشگاه براي باز نمودن درب هاي همكاري با کشور های شرق اسيا و خصوصا چين اشاره نمود.

در اين ديدار نمايندگان هر دو دانشگاه از دكتر كافي براي بازديد از دانشگاه شمال غرب و دانشگاه علم و صنعت چين دعوت نمودند همچنين به درخواست رئيس انستيتوي مطالعات جاده ابريشم و موافقت دكتر كافي رئیس دانشگاه فردوسی مشهد قرارداد همكاري ميان مركز مطالعات فرهنگي اجتماعي آسيای ميانه دانشگاه و انستيتوي مذكور از سوي دفتر همكاري هاي علمي بين المللي دانشگاه تهيه و به امضا طرفین رسيد.

30274

30272

30271

30270

 .

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار