برگزاری جلسه آشنايی با رويكردها و نحوه ارزشيابی از فعاليت‎های پژوهشی و فناوری موثر در ترفيع اعضای هيئت علمی دانشگاه

ارسال شده در تاریخ :
برگزاری  جلسه آشنايی با رويكردها و نحوه ارزشيابی از فعاليت‎های پژوهشی و فناوری موثر در ترفيع اعضای هيئت علمی دانشگاه

جلسه آشنايي با رويكردها و نحوه امتيازدهي به فعاليتهاي پژوهشي و فناوري در كاربرگ ترفيع با حضور معاونان آموزشي و پژوهشي دانشکده های دانشگاه در سالن شوراي سازمان مركزي دانشگاه فردوسي مشهد برگزار شد.

در این جلسه نكات مهم و محوري در امر ترفيع اعضای هیات علمی دانشگاه توسط دكتر هاشمي معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي و دكتر بهرامي معاون پژوهش و فناوري دانشگاه فردوسی مشهد مطرح شد .

سپس نحوه امتيازدهي و مقررات مربوط به تكميل كاربرگهاي ترفيع و همچنين نكات مربوط به سامانه ترفيع  توسط مهندسي محمدي كارشناس ارشد پژوهش و فناوري و خانم صاحبيان كارشناس آموزشي ارائه گرديد.

اين جلسه پس از پرسش و پاسخ اعضای هیات علمی خاتمه يافت.

30278

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار