مدير گروه آموزشي آمار منصوب شد

ارسال شده در تاریخ :
مدير گروه آموزشي آمار منصوب شد

دكتر محمد کافی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد، در حكمی، دكتر محمد اميني، استاد دانشکده علوم ریاضی را به مدت دو سال، به عنوان مدیر گروه آموزشی آمار منصوب کرد.

در بخشی از این حکم آمده است:

برنامه ريزي، نظارت و اعمال مديريت بر عملكرد گروه در راستاي بهبود شرايط آموزشي و پژوهشي بر اساس مفاد (برنامه‌ مديريت گروه) و پاسخگويي به نيازهاي آموزشي و پژوهشي همكاران و دانشجويان و استفاده از همه ظرفيت‌هاي همكاران در جهت تحقق سند راهبردي دانشگاه مورد تأكيد و انتظار مي‌باشد.

اميدوارم در انجام اين مسئوليت  موفق و پيروز باشيد.

ریاست کتابخانه مرکزی دانشکده علوم ریاضی در سالهای 87 الی 91 ، مدیر گروه آموزشی آمار در سالهای 92 الی 93 و معاون آموزشی ، فرهنگی دانشکده علوم ریاضی در سالهای 93 الی 94 از سوابق اجرایی دكتر محمد اميني  می باشد.

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار