انتصاب دكتر مويد به سمت رئيس كالج دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :
انتصاب دكتر  مويد به سمت رئيس كالج دانشگاه فردوسی مشهد

دكتر محمد كافی، رئيس دانشگاه فردوسی مشهد، در حكمي دكتر محمد هادی مويد، استاد گروه آموزشی مهندسي متالورژی و مواد دانشکده مهندسی دانشگاه  را به مدت دو سال، در سمت رئيس كالج دانشگاه  فردوسی مشهد منصوب كرد.

در این حکم آمده است :

بنا به پيشنهاد معاون محترم آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه و با توجه به تجارب و شايستگي‌هاي جناب عالي، به موجب اين حكم با حفظ وظايف آموزشي و پژوهشي به مدت دو سال به سمت «رئيس كالج دانشگاه» منصوب مي‌شويد.

اميد است با اتخاذ سياست‌هاي مناسب و با هدف ارتقاي سطح علمي و توانمندي‌هاي مهارتي و كارگاهي دانشجويان، ايجاد فرصت شكوفايي استعدادها وتعامل دانشگاه با جامعه و نيز در راستاي نهادينه سازي توان‌مندي تبديل دانش به سرمايه از طريق ارائة دوره‌هاي تخصصي، كاربردي و مهارت‌افزايي براي كاركنان شاغل در ارگان‌ها، مؤسسات، نهادهاي دولتي و غير دولتي موفق و مويد باشيد.

مدیریت گروه آموزشی مهندسی متالورزی و مواد در سالهای 81 الی 84 ، معاونت اداری و مالی دانشکده مهندسی در سالهای 84 الی 86 و مدیر برنامه و بودجه معاوت طرح و برنامه دانشگاه فردوسی مشهد در سالهای 86 الی 93 از سوابق اجرایی دكتر محمد هادی موید می باشد.

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار