بازدید گروه مهندسی شیمی دانشکده مهندسی از مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه

ارسال شده در تاریخ :
بازدید گروه مهندسی شیمی دانشکده مهندسی از مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه

دکتر مرتضی مغربی عضو هیات علمی گروه مهندسی شیمی دانشکده مهندسی به همراه 53 نفر از دانشجویان کارشناسی مهندسی شیمی این دانشکده از مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد بازدید نمودند.

هدف دانشجویان رشته مهندسی از این تور آموزشی آشنایی با کتابخانه و منابع و خدمات آن بود که در ابتدا در نشستی دراتاق شورای این مرکز ؛ پس از توضیحات دکتر مغربی ، آقای طلائی مسئول بخش امانت نرم افزار مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه نکاتی را باره نحوه امانت / رزرو / جستجوی منابع بیان کرد.

سپس خانمها فرجامی وهراتیان به معرفی سایت این مرکز و نکاتی درخصوص منابع قابل دسترس در دانشگاه فردوسی مشهد و آموزشهای کتابخانه ای پرداختند.

در ادامه بازدید از بخشهای امانت و مرجع برگزار شد که ضمن بازدید از این دوبخش دکتر مغربی پس از توضیحات کارشناسان مسئول هر بخش و معرفی منابع مرجع مرتبط با رشته، تکالیفی نیز برای دانشجویان تعیین کردند.

30305

.

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار