تقدیر معاون پژوهش و فناوری دانشگاه از دبير ششمین کنفرانس مهندسی کامپیوتر و دانش

ارسال شده در تاریخ :
تقدیر معاون پژوهش و فناوری دانشگاه از دبير ششمین کنفرانس   مهندسی کامپیوتر و دانش

دکتر احمد رضا بهرامی، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد از دکتر سعید عربان، عضو هیات علمی گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد و دبير ششمین کنفرانس مهندسی کامپیوتر و دانش  برای برگزاری شایسته این کنفرانس مجازی تقدیر کرد.

ششمین کنفرانس مهندسی کامپیوتر و دانش :

International conference on computer and knowledge engineering - ICCKE2016

در روز پنجشنبه 29 مهر ماه 1395 بصورت مجازي برگزار شد.

iccke._2016

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار