نشريه هم پرسه منتشر شد

ارسال شده در تاریخ :
نشريه هم  پرسه منتشر شد

نشريه هم پرسه به مدير مسئولی دكتر علي شيرازی و سردبيری دكتر روح اله اسلامی از اعضای هیات علمی دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد منتشر شد.

اين نشريه بصورت فصلنامه منتشر می شود.

برای مشاهده نشریه روی فایل زیر کلیک کنید
      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار