نشست دانشجويان تحصيلات تكميلی ورودی جديد رشته علوم تربیتی برگزار شد.

ارسال شده در تاریخ :
نشست دانشجويان تحصيلات تكميلی ورودی جديد رشته علوم تربیتی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار روابط عمومي دانشگاه فردوسي مشهد مستقر در دانشكده علوم تربيتی و روان شناسی ، نشست عمومی دانشجويان تحصيلات تكميلی ورودي جديد رشته علوم تربتی با مدير گروه و  استادان اين رشته صبح روز دوشنبه 3 آبان 1395 در آمفی تاتر دانشكده علوم تربيتی و روان شناسي  برگزار شد.

در ابتداي جلسه آقاي دكتر كرمي مدير گروه به دانشجويان و همكاران هيات علمي گروه خوش آمد گفتند و سپس در خصوص رشته علوم تربتي و جايگاه آن در دانشگاه و جامعه سخناني مطرح نمودند.

برخي از استادان گروه علوم تربيتي همراه با دكتر امين يزدي ريس دانشكده و دكتر مشهدي معاون پژوهشي دانشكده هم در اين جلسه حضور داشتند و به ايراد سخنراني پرداختند.

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

    
  نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

  نظرات (0 نظر)

  آخرین اخبار