دو طرح عضو هیات علمی گروه معماری دانشگاه در میان آثار برتر دومین دوسالانه ملی معماری و شهرسازی ایران

ارسال شده در تاریخ :
دو طرح عضو هیات علمی گروه معماری دانشگاه در میان آثار برتر دومین دوسالانه ملی معماری و شهرسازی ایران

دوسالانه ملی معماری و شهرسازی ایران توسط نشریه هنر و معماری به عنوان نشریه پیشرو و نظریه ساز در حوزه معماری معاصر ایران، با حمایت معنوی برنامه جهانی غذا (سازمان ملل متحد)، در سال جاری در سه بخش برگزار شد و پروژه ساختمان های سبز کوثر مشهد در بخش معماری  و آتلیه سبز9+ در بخش طراحی داخلی که توسط دکتر حامد کامل نیا عضو هیات علمی گروه معماری دانشکده معماری و شهرسازی ارائه شده بود، در میان آثار برتر و منتخب دومین دوسالانه معماری و شهرسازی ایران قرار گرفت.

اهداف این دوسالانه شامل موضوعاتی است مانند:

ترویج تفکر انسان دوستانه

ایجاد اتحاد و نزدیکی برای هم افزایی صنفی و فکری معماران و نظریه پردازان معماری معاصر ایران

خلق ارزشهای نو مطابق با رویکردهای اجتماعی و شهری

ترویج و نهادینه سازی معماری پایدار

لازم به ذکر است در بخش سوم این دو سالانه که مربوط به طرح های منتخب دوسال اخیر کشور در حوزه های معماری و شهرسازی است ، پروژه ساختمان های سبز کوثر مشهد در بخش معماری و آتلیه سبز9+ در بخش طراحی داخلی که توسط دکتر حامد کامل نیا عضو هیات علمی گروه معماری دانشکده معماری و شهرسازی ارائه شده بود، در میان آثار برتر و منتخب دومین دوسالانه معماری و شهرسازی ایران قرار گرفت.

  اطلاعات تکمیلی در سایت دوسالانه ملی معماری و شهرسازی ایران- www.aoa.ir

.

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار