برگزاری فستیوال بین المللی هنرهای اسلامی و صنایع دستی در دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :
برگزاری فستیوال بین المللی هنرهای اسلامی و صنایع دستی در دانشگاه فردوسی مشهد

نشست انتقال فستیوال بین المللی هنرهای اسلامی و صنایع دستی از دانشگاه هنر اسلامی تبریز به دانشگاه فردوسی مشهد در روز  پنجشنبه مورخ 6 آبان ماه 95 در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

این نشست بر پایه مصوبه شورای سیاستگذاری پایتخت فرهنگ اسلامی مشهد 2017 در خصوص انتقال فعالیت ها و رویدادهای بین المللی به مشهد و زمینه سازی برای انتقال نمایشگاه و فستیوال بین المللی هنرهای اسلامی و صنایع دستی اسلامی با همکاری بنیاد آریسکا از دانشگاه هنر اسلامی تبریز به دانشگاه فردوسی مشهد صورت پذیرفت.

در این نشست که با حضور مدیران و نمایندگان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان، نماینده سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، نماینده شهرداری مشهد و نمایندگان استانداری خراسان رضوی با حضور نماینده دانشگاه هنر اسلامی تبریز به میزبانی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد، مقرر شد تا همزمان با رویداد مشهد 2017 در قالب فعالیتی مشترک بین دانشگاه هنر اسلامی تبریز و دانشگاه فردوسی مشهد، فستیوال بین المللی هنرهای اسلامی و صنایع دستی برگزار گردد.

لازم به ذکر است که پس از تصویب تفاهم نامه همکاری بین دو دانشگاه، بخش کنفرانس بین المللی هنرهای اسلامی و صنایع دستی در دانشگاه فردوسی مشهد و نمایشگاه بین المللی هنرهای اسلامی و صنایع دستی در دانشگاه هنر اسلامی تبریز برگزار خواهد شد.

دکتر محمد کافی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد آمادگی کامل این دانشگاه  را در خصوص همکاری مشترک با دانشگاه هنر اسلامی تبریز و برگزاری کنفرانس بین المللی هنرهای اسلامی و صنایع دستی اعلان کرد.

30344

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار