سومين كارگاه آموزشي آشنايي با ضوابط و مقررات ويژه اعضای هیات علمی جديدالاستخدام دانشگاه فردوسي مشهد برگزار شد

ارسال شده در تاریخ :
 سومين كارگاه آموزشي آشنايي با ضوابط و مقررات ويژه اعضای هیات علمی  جديدالاستخدام دانشگاه فردوسي مشهد برگزار شد

برگزاری كارگاه های آشنايي اعضاي هيات علمي جديد الاستخدام با قوانين و مقررات آموزشي، پژوهشي و كارگزيني با تاكيد رييس دانشگاه و هيات اجرايي جذب، توسط معاونت طرح و برنامه و با همكاري معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه ، در پنچ گروه تا پايان سال 1395 برنامه ريزي گرديده است.

سومين گروه اين كارگاه روز پنجشنبه  6 آبان ماه 1395 ويژه اعضاي هيات علمي استخدام شده از اول دی ماه 1392 الي 29 اسفند ماه 1393 در دو نوبت صبح و عصر در دانشكده  مهندسي دانشگاه فردوسی مشهد برگزار گرديد.

كارگاه نوبت صبح با ارائه دكتر مه پيكر در خصوص تشريح مباني آيين نامه ارتقاء شروع گرديد. سپس دكتر فتوت هم  يك پرونده ارتقاء را در حضور اعضای هیات علمی جدید به صورت عملياتي بررسي نمود و دكتر آهنچيان مدير برنامه ريزي و توسعه آموزش دانشگاه با ارائه مطالبي در خصوص ساز و كارهاي قوانين و مقررات در آموزش عالي  به بحث پايان دادند.

این کارگاه در نوبت عصر با ارائه آقايان ساقي و نداف درخصوص قوانين و مقررات مديريت كارگزيني و رفاه ادامه يافت. سپس همكاران حوزه معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي (خانم صاحبيان و آقاي مسعود حكيمي) درخصوص قوانين و مقررات ارتقا، ترفيع، آموزانه و ركود برای حاضران مطالبی را ارائه کردند و سپس مهندس محمدي در خصوص قوانين و مقررات حوزه مديريت پژوهشي توضیحاتی ارائه داد و پس از جمع بندي مطالب توسط دكتر آهنچيان کارگاه نوبت عصر تمام شد .

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار