افتخار آفرينی دبيران انجمن های علمی دانشكده علوم رياضی دانشگاه

ارسال شده در تاریخ :
افتخار آفرينی دبيران انجمن های علمی دانشكده علوم رياضی دانشگاه

مجمع اتحاديه انجمن هاي علمي دانشجويي آمار، در روز 4 و 5 آبان ماه 1395 به ميزباني دانشگاه گيلان برگزار شد و سه تن از دبيران انجمن علمی دانشكده علوم رياضی دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان اعضاي اصلی شورای مركزی و بازرس اتحاديه انجمن هاي علمي علوم رياضي ( آمار) كشور انتخاب شدند.

به گزارش خبرنگار روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد، در اين نشست، محمدجواد سبك خيز خياط، دبير كل شورای مركزی انجمن های علمی دانشكده علوم رياضی، حميد كشميري، نايب دبير اين انجمن و ميلاد رسولی دبير انجمن علمی رياضی ، به عنوان اعضای اصلی شورای مركزی و بازرس اتحاديه انجمن های علمی علوم رياضی ( آمار) دانشگاههای ايران انتخاب شدند.

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار