برگزاری جلسه کانون همیاران سلامت روان با دبیر ستاد ازدواج نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :
برگزاری جلسه  کانون همیاران سلامت روان با دبیر ستاد ازدواج نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری  در دانشگاه فردوسی مشهد

جلسه دبیر کانون همیاران سلامت روان با دبیر ستاد ازدواج نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه فردوسی مشهد در روز دوشنبه ۱۰ آبان ماه ۱۳۹۵ پیرامون همکاری های مشترک در محل ستاد ازدواج نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

در این جلسه ابتدا خانم ریحانه زاهدی یگانه، دبیر کانون همیاران سلامت روان درباره واحدها و فعالیت های مرتبط با کمیته های کانون توضیحاتی را ارائه نمود و سپس خانم بینش ، دبیر واحد خانه آرامش اهمیت قالب های متنوع و جدید را برای برنامه های پیش رو مطرح کرد.

سپس شریف دبیر ستاد ازدواج نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه فردوسی مشهد به اشتراکات برنامه های کانون و ستاد ازدواج اشاره نمود و توضیحاتی درباره کارهای مشترک ارائه داد و موارد مورد بحث همکاری مشترک در برگزاری برنامه مورد تاکید طرفین قرار گرفت .

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار