برگزاری نشست معاون پژوهش و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد با معاون توسعه صندوق نو آوری و شكوفایی

ارسال شده در تاریخ :
برگزاری نشست معاون پژوهش و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد با معاون توسعه صندوق نو آوری و شكوفایی

نشست معاون پژوهش و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد با معاون توسعه صندوق نو آوری و شكوفایی در بعد از ظهر روز چهارشنبه 12 آبان ماه 1395 در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد .

دراین نشست صميمانه كه با حضور دکتر بهرامی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه ، مهندس موسوی رييس مركز رشدواحدهای فناور دانشگاه ، مشاورين حوزه معاونت پژوهش و فناوري و مديران حوزه پژوهش و فناوری دانشگاه فردوسي مشهد و صندوق پژوهش و فناوری خراسان رضوی ، دكتر شاهوردی معاون توسعه،  دكتر تقی زاده مدير توامنمند سازی معاونت توسعه و مهندس امانی مدير توسعه بازار و ابزارهای تسهيلات صندوق نو آوری و شكوفايي تشكيل شد، زمينه ها و راهكارهاي همكاری مشترك فيمابين مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

دراين جلسه دكتر بهرامي معاون پژوهش و فناوری دانشگاه ،با تأكيد بر اراده جدي دانشگاه فردوسی مشهد در زمينه توسعه فناوري و حمايت از مراكز رشد و شركت هاي دانش بنيان، خواستار مشاركت و حمايت هاي مادي و معنوي موثر نهادهاي مسئول از جمله صندوق نوآوري و شكوفايي در اين زمينه گرديد. وي پتانسيل علمي دانشگاه و سرمايه گذاري در ارتباط با مجموعه هاي مرتبط با فناوري مانند مركز نوآوري و توسعه را از نكات مورد توجه در مبحث مشاركت با آن صندوق بر شمرد.

دكتر شاهوردي ، معاون توسعه و فناوري صندوق نوآوري و شكوفايي نيز در سخناني ، ضمن ارائه آماري از شركت هاي دانش بنيان در سطح كشور ، خدمات ليزينگ ، ارائه ضمانت نامه ، سرمايه گذاري خطر پذير ، پشتيباني از شركت هاي دانش بنيان در قالب واگذاري محل استقرار به صورت اجاره به شرط تمليك را از جمله فعاليت هاي صندوق معرفي نمود. وي ضمن استقبال از مشاركت با دانشگاه ، مدل هايي را به منظور تقويت اين همكاري ها پيشنهاد نمود و برگزاري جلسات بيشتر و كارشناسي دقيق تر زمينه ها و راهكارهاي همكاري مشترك را ضروري دانست.

30401

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار