شماره دوم دوماهنامه «موج» منتشر شد.

ارسال شده در تاریخ :
شماره دوم دوماهنامه «موج» منتشر شد.

شماره دوم دوماهنامه «موج» منتشر به صاحب امتیازی انجمن علمی مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد منتشر شد.

در این شماره مطالبی چون:

حل بحران آب

اختراع دستگاه آب یاب جیبی

بررسی مزایا و معایب سد

طرح انتقال آب

فرایند سازی شیرین سازی آب

انواع سیستم های انتقال اب

و مطالب دیگر

برای مطالعه و و دريافت فايل دوماهنامه موج اینجا را کلیک کنید

.

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار