چهارمین كارگاه آموزشی اعضای هيات علمی جدید دانشگاه برگزار شد

ارسال شده در تاریخ :
چهارمین كارگاه آموزشی اعضای هيات علمی  جدید  دانشگاه برگزار شد

چهارمین كارگاه آموزشی اعضای هيات علمي جدید روز پنجشنبه 20 آبان ماه 1395 در سالن شورای سازمان مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار گرديد.

اين كارگاه با تاكيد رييس دانشگاه فردوسی مشهد و هيات اجرايي جذب، توسط معاونت طرح و برنامه و با همكاري معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه، با هدف آشنايي اعضاي هيات علمي جديد با قوانين و مقررات آموزشی، پژوهشی و كارگزينی، برگزار شد

كارگاه آموزشی در ساعت 8 صبح  با ارائه دكتر مه پيكر مشاور معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه در خصوص تشريح مبانی آيين نامه ارتقاء شروع شد سپس دكتر آهنچيان مدير برنامه ريزی و توسعه آموزش دانشگاه فردوسی مشهد در خصوص ساز و كارهاي قوانين ومقررات در آموزش عالی مطالبی را ارایه نمود.

در ادامه برگزاری کارگاه دكتر فتوت عضو هیات ممیزه دانشگاه بررسی فایل اکسل پرونده ارتقاء اعضای هیئت علمی دانشگاه را به صورت عملياتی برای حاضران تشریح نمود.

چهارمین كارگاه آموزشی اعضای هيات علمي جدید در نوبت عصر با سخنان مهندس محمدی در خصوص قوانين و مقررات حوزه مديريت پژوهشی ادامه يافت. سپس آقايان ساقی و نداف در خصوص قوانين و مقررات مديريت كارگزيني و رفاه نکات ضروری را بیان نمودند و این کارگاه با ارایه مطالب مورد نیاز اعضای هیئت علمی جدید در مورد قوانين و مقررات ارتقا، ترفيع، آموزانه و ركود توسط کارشناسان حوزه معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي خانم صاحبيان و آقاي مسعود حكيمي پایان یافت .

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار