آزمون جامع پايانی بورد دكتری تخصصی دانشكده دامپزشكی برگزار شد

ارسال شده در تاریخ :
 آزمون جامع پايانی بورد  دكتری تخصصی دانشكده دامپزشكی برگزار شد

هجدهمين آزمون جامع پايانی (بورد)دوره های دكتری تخصصی در روز یکشنبه 23  آبان ماه 1395 در دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

هجدهمين آزمون جامع پايانی (بورد)دوره های دكتري تخصصی  كلينيكال پاتولوژی، پاتـــولـــوژي ،بهداشت مواد غذايي، بافت شناسي مقايسه اي ، انگل شناسي دامپزشكي و فيزيولوژي و همچنين ششمين آزمون جامع پاياني دوره هاي دكتري تخصصي بيوتكنولوژي، بهداشت مواد غذايي و بافت شناسي مقايسه اي پرديس بين الملل با حضور دكترمحمد جواد قراگزلو استاد دانشكده دامپزشكي دانشگاه تهران به عنوان نماينده گروه دامپزشكي وزارت علــوم تحقيقــات و فنــاوري و هيات هاي ممتحنه در روز یکشنبه 23 ابان ماه 1395 در این دانشکده برگزار شد.

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار