برگزاری نشست رئیس گروه مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی اجتماعی دانشگاه با دبیران کانون های فرهنگی هنری دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :
برگزاری نشست رئیس گروه مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی اجتماعی دانشگاه با دبیران کانون های فرهنگی هنری دانشگاه فردوسی مشهد

نشست دبیران کانون های فرهنگی هنری دانشگاه فردوسی مشهد با دکتر علیرضا آزاد رئیس گروه مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی اجتماعی دانشگاه و دکتر اصغرپور مدير فرهنگی و فعاليت های داوطلبانه دانشگاه فردوسی مشهد روز دوشنبه ۲۴ آبان در محل مجتمع کانون های فرهنگی هنری دانشگاه برگزار شد.

در این نشست دکتر آزاد رئیس گروه مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی اجتماعی وظایف گروه مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی اجتماعی را توضیح داده و به بخش های مرتبط کانون های فرهنگی هنری با این گروه اشاره نمود و به  مواردی همچون اهمیت تدوین سیاست ها و راهبردهای فرهنگی در چارچوب سند راهبردی دانشگاه، برنامه ریزی در جهت ارتقای اثربخشی فعالیت های فرهنگی اجتماعی، هماهنگ سازی واحد های مختلف دانشگاه در انجام فعالیت های فرهنگی اجتماعی اشاره نمود.

وی سپس به سهم عظیم کانون های فرهنگی هنری دانشگاه فردوسی مشهد در بخش فرهنگی اجتماعی و هدایت این بخش به سمت سیاست های کلان و مهم تر از آن به نقش تعیین کننده کانون ها در طراحی سیاست های کلان اشاره کرده و به داشتن نگاه ویژه به توان کانون های فرهنگی هنری در انجام فعالیت های فرهنگی اجتماعی تاکید نمود.

در ادامه این جلسه دکتر اصغرپور مدير فرهنگی و فعاليت های داوطلبانه در سخنان خود بر توانمندی‌های بالقوه کانون ها و نقش معاونت فرهنگی در تحقق این توانمندی ها اشاره نمود.

سپس دبیران کانون های فرهنگی هنری دانشگاه فردوسی مشهد سوالات خود را مطرح نمودند که پاسخ لازم از سوی مسئولان حاضر در جلسه به آنان ارائه شد .

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

    
  نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

  نظرات (0 نظر)

  آخرین اخبار