بازدید از مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه در روز کتاب ، کتاب خوانی و کتابدار

ارسال شده در تاریخ :
بازدید از مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه در روز کتاب ، کتاب خوانی و کتابدار

روز دوشنبه 24 آبان دانش آموزان دبستان غیر انتفاعی مفتاح همزمان با روز کتاب، کتابخوانی و کتابداراز مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد بازدید کردند.

با توجه به اینکه بازدید فوق درهفته کتاب و روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار صورت پذیرفت ، دانش آموزان و مربیان و مسئولین این دبستان که بالغ بر 170 نفر بودند با اهداء شاخه گل روز کتابدار را به کتابداران مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی تبریک گفتند .

در این مراسم خانم دکتر زهره عباسی رئیس کتابخانه از بازدیدکنندگان تشکر کردند. گزارش این مراسم در صدا و سیمای مرکز خراسان نیز منعکس شده است.

30495

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

    
  نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

  نظرات (0 نظر)

  آخرین اخبار