نشست مشترك مسئولان دانشكده علوم رياضی ومهندسی دانشگاه برگزار شد

ارسال شده در تاریخ :
 نشست مشترك مسئولان  دانشكده  علوم رياضی ومهندسی دانشگاه برگزار شد

نشست مشترك مسئولان دانشکده علوم رياضی و مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد به منظور هم انديشی و تبيين راهكارهای گسترش همكاری هاي آموزشی و پژوهشی بین دو دانشکده در اتاق رياست دانشكده علوم رياضی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي دانشگاه فردوسي مشهد، دراين جلسه دانشكده ها براي تعامل بيشتر بين اعضاي هيئت علمي درجهت توسعه كيفي فعاليتهاي پژوهشي، پيرامون موضوعاتي ازجمله:

بررسي نحوه ارائه دروس سرويسي ومشاركت هردو دانشكده دربهبود كيفي ارائه اين دروس،تشكيل هسته پژوهشي مشترك،دوره هاودروس بين رشته اي، ارائه پايان نامه هاودروس مشترك،برگزاري سخنراني عمومي دردانشكده متقابل وكنفرانس هاي مشترك، همچنين بهره گيري ازابزارهاي نوين رياضي براي عمق بخشي به فهم مفاهيم رياضي وكاربردي كردن پايان نامه هاي دانشجويان تحصيلات تكميلي دودانشكده، به تبادل نظر پرداختند.

گفتني است مقررشد درجلسات بعدي باتعيين اعضاي كارگروه مشترك ،دودانشكده تفاهم نامه اي براي كليات موارد همكاري هاي آموزشي وپژوهشي تنظيم نمايند.

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار