کارگاه غربالگری مجازی به مناسبت هفته پزوهش در دانشکده کشاورزی برگزار می شود

ارسال شده در تاریخ : دوشنبه ۱ آذر ۱۳۹۵

daching.9

به مناسبت هفته پژوهش کارگاه داکینگ و غربالگری مجازی در روز 18 آذر ماه 1395 در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد برگزرار می شود.

.

 

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار