تغییر مکان برگزاری مجمع شرکت تعاونی مصرف دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ : سه‌شنبه ۲ آذر ۱۳۹۵

5jpg_Page1

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار