گفتگو با معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد و دبیر نشست معاونان آموزشی دانشگاه های منطقه 9 کشور

ارسال شده در تاریخ :
گفتگو با معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد و دبیر نشست معاونان آموزشی دانشگاه های منطقه 9 کشور

بدنبال برگزاری موفق نشست معاونان آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی منطقه 9 کشور در روز پنجشنبه 4 آذر ماه 95 در دانشگاه نيشابور، روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد گفتگویی با آقای دکتر محمد رضا هاشمی معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد و دبیر این نشست انجام داده است که حاصل این گفتگو در ذیل درج شده است.

نشست معاونان آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی منطقه 9 کشور در سال تحصيلي 95-96 در روز پنجشنبه 4 آذر ماه 95 در دانشگاه نيشابور برگزار شد .

تشکيل شورای معاونان مناطق یکی از اقدامات بسيار مهم وزارت عتف در دولت تدبير و اميد است که با هدف استفاده از خرد جمعی معاونان دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی دولتی هر منطقه در عرصه تصمیم گیری و تصمیم سازی از سال 1393 آغاز به کار کرده است.

دانشگاه‌های دولتی سراسر کشور در 9 منطقه بندی شده­اند و شورای معاونان منطقه در حوزه­های آموزشی و تحصيلات تکميلي، پژوهش و فناوری، دانشجويي، اداری-مالی و فرهنگی-اجتماعی تشکيل گرديدند.

معاون بزرگترين دانشگاه دولتی در هر منطقه به عنوان دبير شورای معاونان آن منطقه انتخاب شده است و دانشگاه‌ها و موسسه‌های آموزش عالی دولتی استان‌های خراسان رضوي، شمالی، جنوبی و سمنان در منطقه 9 آموزش عالی جای گرفته‌اند.

معاونان آموزشی منطقه در طی سال تحصيلي و به تناوب نشست‌های چندگانه را در دانشگاه‌ها یا موسسات آموزش عالی عضو منطقه برگزار می‌کنند. نشست سالانه معاونان آموزشی منطقه نيز با حضور معاون محترم آموزشی وزارت و مديران اين حوزه در یکی از دانشگاه‌های منطقه برگزار می‌شود که نشست معاونان آموزشی منطقه 9 در سال تحصيلي 95-96 در روز پنجشنه 4 آذر ماه 95 در دانشگاه نيشابور برگزار گردید .

با توجه به اهميت اين نشست و در راستای ارتقای سطح آن، و به پيشنهاد معاون آموزشی و تحصيلات تکميلي دانشگاه فردوسی مشهد و دبير شورای معاونان آموزشی منطقه 9، محورهای عمده نشست با استفاده از خرد جمعی و نظر خواهی از معاونان آموزشی دانشگاه‌های منطقه به شرح ذيل تعيين گرديد.

مبانی: نسبت آموزش با دانشگاه‌هاي نوين؛ جايگاه آموزش در دانشگاه‌ها؛ نقش آموزش در ارتقای جايگاه دانشگاه؛

توسعه: آمايش آموزش عالی؛ ساختار دانشگاه؛ توسعه رشته‌ها؛ جذب اعضای هيأت علمی؛ شوراي تحول علوم انساني؛

نگهداری: قوانين و مقررات آموزشی؛ آيين نامه‌هاي آموزشي، برنامه‌هاي درسي؛ ترفيع و ارتقاي اعضای هيأت علمی؛

آينده پژوهي: جهت گيری آموزش عالی در گذشته، حال و آينده؛

 .

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار