برگزاری نشست سالانه معاونان آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه های منطقه 9 كشور

ارسال شده در تاریخ :
برگزاری نشست سالانه معاونان آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه های  منطقه 9 كشور

نشست سالانه معاونان آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی منطقه  9 كشور در روز پنجشنبه 4 آذر ماه 1395 در دانشگاه نيشابور برگزار ‌گرديد.

اين نشست با حضور آقاي دكتر شريعتينياسر( معاون آموزشي وزارت علوم،تحقيقات و فناوري)، آقاي دكتر نوه ابراهيم (مدير كل برنامه ريزي آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري)، آقاي دكتر مولائي (مدير دفتر گسترش وزارت علوم، تحقيقات و فناوري)، آقاي دكتر شهرياري (مشاور اجرايي معاون آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري) و معاونان آموزشي 21 دانشگاه استانهاي خراسان رضوي، خراسان شمالي، خراسان جنوبي و سمنان  در دانشگاه نيشابور برگزار شد.

دانشگاههاي شركت كننده در اين جلسه، دانشگاه صنعتي بيرجند، كوثر بجنورد، حكيم سبزواري، بجنورد، قاينات، بيرجند، سمنان، شاهرود، دامغان، گرمسار، تربت حيدريه، نيشابور، علوم اسلامي رضوي، مجتمعهاي آموزش عالي گناباد، شيروان، اسفراين، تربت جام، مركز آموزش عالي كاشمر، فناوريهاي نوين سبزوار، دانشگاههاي غير دولتي سجاد، خيام بودند.

در اين نشست حول محورهاي ذيل تبادل نظر گرديد.

1- مباني: نسبت آموزش با دانشگاه‌هاي نوين؛ جايگاه آموزش در دانشگاه‌ها؛ نقش آموزش در ارتقاي جايگاه دانشگاه؛

2- توسعه: آمايش آموزش عالي؛ ساختار دانشگاه؛ توسعه رشته‌ها؛ جذب اعضاي هيأت علمي؛ شوراي تحول علوم انساني؛

3- نگهداري:  قوانين و مقررات آموزشي؛ آيين نامه‌هاي آموزشي، برنامه‌هاي درسي؛ ترفيع  و ارتقاي اعضاي هيأت علمي؛

4- آينده پژوهي: جهت گيري آموزش عالي در گذشته، حال و آينده؛

30566

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار