برگزاری پنجمین كارگاه آشنايی اعضای هيات علمی جديد دانشگاه با قوانين و مقررات آموزشی، پژوهشی

ارسال شده در تاریخ :
برگزاری پنجمین كارگاه آشنايی اعضای هيات علمی جديد دانشگاه با قوانين و مقررات آموزشی، پژوهشی

پنجمین كارگاه آشنايی اعضاي هيات علمی جديد دانشگاه با قوانين و مقررات آموزشی، پژوهشی و كارگزينی روز پنجشنبه مورخ 4 آذر ماه 1395 در دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

برگزاری اين كارگاه با تاكيد رييس دانشگاه و هيات اجرايي جذب دانشگاه ، توسط معاونت طرح و برنامه و با همكاري معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه با هدف آشنايي هر چه بيشتر اعضاي هيات علمي جديد الاستخدام با قوانين و مقررات آموزشي، پژوهشي و كارگزيني، در پنچ گروه تا پايان سال 1395 برنامه ريزي شده است .

پنجمین گروه اين كارگاه روز پنجشنبه مورخ 4 آذر ماه 1395 ويژه اعضاي محترم هيات علمي‌ای برنامه‌ریزی گردید که امکان شرکت در 4 گروه قبلی را نداشتند که این کارگاه در سالن شورای دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی برگزار گرديد. لازم به ذكر است از 44 تن عضو هيات علمي دعوت شده به كارگاه 31 تن در كارگاه حضور يافتند.

كارگاه در ساعت 8 صبح  با ارائه آقاي دكتر مه پيكر در خصوص تشريح مباني آيين نامه ارتقاء شروع گرديد. سپس دكتر فتوت با بررسی فایل اکسل پرونده ارتقاء به صورت عملياتي به بحث ادامه داد. پس از ایشان، آقایان ساقي و نداف با بیان نکات ضروری در خصوص قوانين و مقررات مديريت كارگزيني و رفاه به بحث پایان دادند.

در نوبت عصر این کارگاه مهندس محمدي در خصوص قوانين و مقررات حوزه مديريت پژوهشي مطالبی ارائه نمود .

این کارگاه در نهایت با ارایه همكاران حوزه معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي (خانم صاحبيان و آقاي مسعود حكيمي) در خصوص قوانين و مقررات ارتقا، ترفيع، آموزانه و ركود در ساعت 17:00 خاتمه يافت.

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

    
  نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

  نظرات (0 نظر)

  آخرین اخبار