حمایت بنیاد دانشگاهی فردوسی از رتبه های برتر آزمون سراسری

ارسال شده در تاریخ : سه‌شنبه ۹ آذر ۱۳۹۵

بنياد دانشگاهي فردوسي مشهد از دانشجوياني كه موفق به كسب رتبه ر در كنكور سراسري دوره كارشناسي شدهاند به شرح زیر حمايت ميكند.

گروه اول: كسب رتبه زير 500 در گروه آزمايشي علوم رياضي و فني رشتههاي مهندسي

گروه دوم كسب رتبه زير 2500  در گروه آزمايشي علوم تجربي

گروه سوم: كسب رتبه زير 100 در گروه آزمايشي علوم انساني

پرداخت مبلغ ماهيانه سه میلیون و پانصد هزار ریال براي گروه اول و دوم

پرداخت مبلغ ماهيانه دو میلیون و پانصد هزار ریال براي گروه سوم

دانشجویان واجد شرایط با همراه داشتن کارنامه معتبر به دفتر گروه آموزشی خود مراجعه نمایند.

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار