دیدار رئیس دانشگاه فردوسی مشهد با معاون وزیر دفاع و رئیس سازمان توسعه منابع انرژی

ارسال شده در تاریخ :
دیدار رئیس دانشگاه فردوسی مشهد با معاون وزیر دفاع و رئیس سازمان توسعه منابع انرژی

دکتر محمد کافی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد روز  سه شنبه 2599 آذر ماه 1395 با معاون وزیر دفاع و رئیس سازمان توسعه منابع انرژی و هیات همراه دیدار کرد.

در این دیدار که دکتر ضابط مدیر پژوهشکده هواخورشید دانشگاه فردوسی مشهد و دکتر حسینی ثانی معاون پژوهش و فناوری پژوهشکده هوا خورشید، دکتر بهرامی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه ، دکتر رجبی رئیس دانشکده مهندسی نیز حضور داشتند، دکتر محمد کافی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد به سابقه  همکاری میان دانشگاه فردوسی مشهد و وزارت دفاع و سازمان توسعه منابع انرژی اشاره کرد و اظهار داشت : دانشگاه فردوسی مشهد آمادگی دارد در زمینه انجام پروژه های وزارت دفاع با این وزارت همکاری نماید.

دکتر احد ضابط  مدیر پژوهشکده هواخورشید دانشگاه فردوسی مشهد نیز با ارائه آماری از فعالیت ها و پروژه های انجام شده در پژوهشکده هواخورشید دانشگاه ، ارزش فعالیتهای انجام شده در این پژوهشکده را برای حاضران ذکر نمود.

دکتر حسینی ثانی معاون پژوهش و فناوری پژوهشکده هوا خورشید دانشگاه فردوسی مشهد نیز در این جلسه بیان داشت: خوشبختانه پروژه توربین 3 کیلووات توسط کارشناسان پژوهشکده هواخورشید با موفقیت پایان یافته است. ایشان توانمندی پژوهشکده هواخورشید را به لحاظ نیروهای توانمند آن دانست .

در این جلسه معاون وزیر دفاع و رئیس سازمان توسعه انرژی با اشاره به رفع مشکلات فنی پروژه های توربین بادی تاکید کرد : همکاری خوب دانشگاه فردوسی مشهد و پژوهشکده هوا خورشید با وزارت دفاع  و سازمان توسعه منابع انرژی همواره مورد توجه ما بوده و هست و حمایت از پژوهشکده هوا خورشید مورد نظر ما و وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری می باشد.

30609

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار