بازدید از مرکز تحقیقات گاو شیری دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :
بازدید از مرکز تحقیقات گاو شیری دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر ناصر شاه نوشی رئیس دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد به همراه معاونین و مدیر گروه آموزشی علوم دامی و چند تن از اعضای هیات علمی این گروه از مرکز تحقیقات گاو شیری دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد، در این بازدید جنبه های فنی توسعه مرکز تحقیقات گاو شیری دانشکده کشاورزی دانشگاه مورد بحث و بررسی قرار گرفت

شایان ذکر است این واحد جزو واحدهای صنعتی گاو شیری استان بوده و روزانه 5 تن شیر خام را وارد چرخه تولیدات لبنی میکند

بخشی از شیر تولید شده در واحد فوق در واحد ویژه آموزشی تحقیقاتی صنایع غذایی دانشگاه فردوسی مشهد تحت عنوان فراوردهای سلامت فرایند می شود.

.

معرفی مجتمع آموزشی پژوهشی صنایع غذایی دانشگاه فردوسی مشهد - کلیک کنید

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار