تکمیلی - حضور فعال دانشگاه فردوسی مشهد در نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری

ارسال شده در تاریخ :
تکمیلی - حضور فعال دانشگاه فردوسی مشهد در نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری

دانشگاه فردوسی مشهد در نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری استان که از روز یکشنبه 14 آذر ماه لغایت روز چهارشنبه 17 آذر ماه 1395 در محل نمایشگاه بین المللی مشهد برگزار می شود حضور فعال دارد.

کلیه انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد ، مرکز رشد دانشگاه ، بیش از 23 شرکت دانش بنیان مرکز رشد دانشگاه ،پژوهشکده های دانشگاه فردوسی مشهد از جمله پژوهشکده نانو ، پژوهشکده علوم زیستی ، آزمایشگاه های دانشگاه از جمله آزمایشگاه مرکزی دانشگاه و آزمایشگاه های دانشکده مهندسی و دانشکده علوم و ...، مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه همچنین دانشکده های دانشگاه فردوسی مشهد مانند دانشکده کشاورزی ، دانشکده مهندسی، دانشکده علوم ، دانشکده علوم ورزشی و سایر مراکز پژوهشی و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد در این نمایشگاه حضور دارند و به ارائه دستاوردهای جدید خود در زمینه پژوهش و فناوری می پردازند.

لازم به ذکر است برای اولین مرتبه غرفه های دانشگاه فردوسی مشهد در نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری به 4 بخش آموزشی – پژوهشی – فناوری و مرکز رشد تقسیم بندی شده است که واحدهای حاضر در نمایشگاه هفته پژوهش و قفناوری در این 4 بخش که در محل سالن فردوسی نمایشگاه بین المللی مشهد قرار گرفته است از ساعت 10 صبح تا 19 به ارائه دستاوردهای خود می پردازند.

از عموم دانشگاهیان دعوت می شود تا با حضور در نمایشگاه هفته پژوهش از فعالیت های دانشگاه فردوسی مشهد در محل غرفه دانشگاه بازدید به عمل آورند.

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار