رئیس دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد از غرفه دانشگاه در نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری بازدید کرد

ارسال شده در تاریخ :
رئیس دانشکده  علوم  دانشگاه فردوسی مشهد از غرفه دانشگاه در نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری بازدید کرد

دکتر مقیمی رئیس دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد با حضور در نمایشگاه بین المللی هفته پژوهش و فناوری از غرفه های دانشگاه فردوسی مشهد بازدید نمود و با دست اندرکاران غرفه ها نیز صحبت نمود.

رییس دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد ، در گفتگو با خبرنگار روابط عمومی دانشگاه، از حضور دانشجویان ایده پرداز و فعال در قالب انجمن های علمی در روند اجرایی نمایشگاه هفته پژوهش ابراز خرسندی کرد .

.

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار