برنامه مركز تحقيقات زمين لرزه شناسي دانشگاه فردوسی مشهد در هفته پژوهش و فناوری

ارسال شده در تاریخ : دوشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۵

برنامه مركز تحقيقات زمين لرزه شناسي دانشگاه فردوسی مشهد در هفته پژوهش و فناوری به شرح زیر اعلام شد:

بازديد از آزمايشگاه زلزله شناسي و آشنايي با مركز هر روز ساعت 10 الي 12 و با هماهنگي قبلي

پخش فيلم زمين لرزه هاي مهم دنيا و بحث و تبادل نظر بر روي آنها هر روز ساعت 11 الي 12

ارائه سخنراني تخصصي 24 آذر ماه ساعت 9 الي 12

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار